Ако се интересувате от Целите за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации (ООН) и искате да придобиете ценни умения за отразяване на свързани с тях теми, журналистическият семинар на Фондация „Азия-Европа“ (ASEFJS) е точно за вас.

От 17 до 22 ноември 2017 г. представители на медии и медийни асоциации от страните членки на Asia-Europe Meeting (ASEM), сред които е и България, ще се съберат в Найпидо, Мианмар, за семинар на тема „Оформяне на обществените нагласи и мислене в посока постигане на Целите за устойчиво развитие“. Те ще се включат в тематични панелни дискусии и работилници, в които ще обсъдят как по-ефективно да информират гражданите в своите страни за Целите за устойчиво развитие, като се фокусират върху постигнатите до този момент постижения. Споделените идеи, препоръки и съвети ще станат част от наръчник, който ще помага на журналистите в отразяването на теми, свързани с устойчивото развитие.

Журналистическият семинар ще се проведе паралелно с 13-тата среща на външните министри на страните членки на ASEM (20-21 ноември 2017 г.), за която всеки от участниците ще получи акредитация.

Кандидатите трябва да бъдат репортери, журналисти на свободна практика или представители на медийни асоциации на възраст между 25 и 40 г. Тъй като семинарът ще се проведе изцяло на английски език, участниците трябва да владеят езика устно и писмено. Организаторите покриват разходите за транспорт, престой и храна.

Краен срок за кандидатстване: 8 октомври 2017 г.

Подробна информация за семинара и начина на кандидатстване ще намерите тук.

Снимка: asef.org