Част 5 развенчава някои от основните клишета и митове за ЕС, които редовно виждаме възпроизведени в медиите. Често обаче те са неверни и дължащи се на неразбиране на материята, което, от своя страна, създава грешни представи у аидиторията за проблемите, правомощията и дневния ред на общността. Ако не сте сигурни по въпросите за демократичния дефицит, разпределението на парите на европейските данъкоплатци или разходите и работата на т.нар. „еврократи“, можете да научите повече от видеото.

Благодарим на smartigraphs.com за предоставените инфографики, използвани в обучението!

 

Всички видеа са достъпни в рубриката Подкаст на нашия сайт и  в youtube канала на АЕЖ-България, където можете да слушате и нашите седмични радио дискусии по актуални за медиите теми.