pexels-photo-88476Фондация „Димитър Цонев“ организира конкурс за студенти по журналистика на възраст до 24 г., които са в процес на придобиване на бакалавърска степен.

Участниците трябва да изпратят едноминутно видео на тема „Покажи добрия българин“ на имейл адрес [email protected]. В конкурса могат да участват и отбори. В имейла трябва да бъдат посочени трите имена на кандидата/кандидатите, университет, година на обучение и телефон и имейл за връзка.

Основните критерии, по които ще бъдат оценявани видеата, са въздействие, оригиналност и ниво на продуцентската работа, като последното не означава, че е нужна специална или скъпа техника.

Краен срок за кандидатстване: 15 април 2018.

Наградата включва парично възнаграждение в размер на 1500 лв., грамота и показване на видеото пред представители на някои от най-големите медии в страната.

Подробна информация за конкурса ще намерите тук.