Асоциацията на европейските журналисти – България следи с тревога вълненията в обществото, породени от предложената Национална стратегия за детето 2019-2030.

Гражданската активност е положително явление, което трябва да бъде насърчено и е похвално, че толкова много хора започнаха да търсят информация и да обсъждат мерки по толкова важна тема като защитата на правата на детето.

В същото време начинът, по който протича дебатът и разгорещяването на страстите, ни водят до няколко притеснителни заключения:

  1. Българските граждани имат проблем с достъпа до достоверна информация. Нито държавните институции, нито традиционните медии се ползват с безспорен авторитет и това тласка много хора към алтернативни източници на информация.
  2. Тези алтернативни източници обаче често са недостоверни и вместо информация, предлагат дезинформация.
  3. Ниското ниво на медийна грамотност и повишената критичност към официалните източници на информация, кара различни хора да се доверяват безкритично на всеки източник, различен от официалния – това създава среда за разцвет на множество конспиративни теории.
  4. Понякога тези конспиративни теории генерират истинска истерия, какъвто беше случаят с Истанбулската конвенция за защита на жените от насилие, както и настоящият казус със Стратегията за детето.
  5. Подобна обществена психоза никак не е безопасна и в редица случаи може да застраши дори човешки животи. Кампаниите срещу ваксините например са причина за възникване на епидемии – отхвърлянето на стратегически мерки за защита от насилие води до случаи на престъпления, част от които вероятно биха могли да бъдат предотвратени.
  6. В същото време страхът от произволна намеса в нещо толкова лично като семейството и отглеждането на деца е напълно разбираем. Нормално е по тази тема да се появят много и често ирационални опасения. Отговорност на държавата е да обяснява по-добре мерките, които предприема, за подкрепа на децата и семействата в риск. Въпреки емоционалния заряд на темата, институциите не бива да предприемат действия, мотивирани от ирационални нагласи. Задача на администрацията е да върне дебата в полето на аргументите и научно базираните факти.
  7. Държавата е редно да си признае че, както в много отношения, така и в социалната политика далеч не е перфектна. В последните дни бяха направени публично достояние редица случаи, по които е спорно дали е действано в най-добрия интерес на детето и дали не е било по-правилно да бъде подкрепено семейството, вместо да се извеждат деца от него. Гражданите имат право да знаят какво мотивира подобни мерки, как и от кого се взимат решенията и какви са гаранциите за защита от държавен произвол.
  8. Институциите имат огромен проблем с доверието. За да го решат е необходимо да действат за максимална прозрачност в работата си. Такава прозрачност няма как да бъде постигната без качествени медии, които от една страна държат властта отговорна, а от друга предоставят достоверна информация на обществото.

Асоциацията на европейските журналисти – България полага дългосрочни усилия за подобряване на начина, по който медиите отразяват деца. Заедно с нашите партньори от УНИЦЕФ работим за етично отразяване на деца, като организираме обучения за журналисти от национални и регионални медии, с цел детската тема да бъде представена в медиите по начин, съответстващ на обществения интерес и на най-добрия интерес на децата, които са важна и пълноправна част от нашето общество.