Директно физическо насилие вече не е сред методите за сплашване на журналистите. Според повечето наблюдатели, навлизането на играчи от сенчестата икономика в организациите на медийните структури, е факторът, който поставя по-голямата, макар и по-малко видима заплаха за медийната свобода.

Това са част от изводите на предварителния доклад за медийния пейзаж в България, подготвен по проекта Медии и демокрация в Централна и Източна Европа (с финансиране на Европейския изследователски съвет). Докладът е обновен последно с данни от юни-юли 2011 г.
В доклада като най-ярък пример за посегателства на свободното слово е дадена „империята” на Ирена Кръстева (Нова медийна група). Авторът на проучването е цитирал журналисти, според които нейният син и депутат от ДПС, Делян Пеевски, решава за съдържанието на първа страница.

Преките заповеди от собственици на медиите са по-скоро иключение в останалите медии. Въпреки това, според доклада, се забелязва нова негативна тенденция – журналистите да са чувствителни към интересите на собствениците и да се стараят да не ги нарушават.

Пълният доклад може да намерите на страницата на проекта Медии и Демокрация.