Най-новите доклади за свободата на медиите в страните-членки на Асоциацията на европейските журналисти (АЕЖ) през 2010 г. вече са публикувани. За първи път в тях е отразена и българската медийна среда. Докладът беше изготвен от екип на АЕЖ-България през септември миналата година, а след това бе представен на редовната среща за 2010 г. на АЕЖ в Орду, Турция.

АЕЖ е официален наблюдател в комисията по медиите към Съвета на Европа от 2007 г. насам. В момента заедно и с други правозащитни организации, се работи по нов проект за изготвяне на специална база данни. Идеята е по този начин да се направи карта на местата в Европа, където се нарушава свободата на медиите и тяхната независимост. Тези случаи ще бъдат издирени, а след това прекратени. Представителят на АЕЖ по въпросите на медийната свобода Уилям Хорсли активно участва и в работната група към Съвета на Европа, която има а цел да предотврати превръщането на новите антитерористични закони в заплаха за свободата на словото.

Представянето за свободата на медиите в България може да намерите тук.