В рубрика „ Добри практики“ публикуваме журналистически материали, които според членовете на АЕЖ-България са пример за качествена журналистика. В рубриката досега сме включили примерите от класацията, която АЕЖ-България води до края на 2013 г. на месечна база. Ако искате да номинирате материал за рубриката, моля изпратете обосновка в минимум три изречения на [email protected]. Настоящият материал е от класацията за „Гражданска журналистика“ за месец октомври 2012 г.

Бойко Николов за поведената от него инициатива да сезира Националния съвет за саморегулация по повод кампанията на БТВ Fairplay и отразяването на развоя по казуса на блога му.

Случаят е интересен прецедент на индивидуално действие по медиен етичен казус, дал реален резултат в практиката на Съвета за саморегулация. Впечатляваща е и реакцията на сезираната публична институция, приела почти дословно доводите на гражданския сигнал.

Повече за сигнала и развоя по казуса можете да намерите тук.