study-3-993325-mПървият онлайн курс по научна журналистика е достъпен за професионални журналисти, студенти, преподаватели по журналистика. Обучението е разработено по инициатива на Световната федерация на научните журналисти и Мрежата за наука и развитие.

Курсът се състои от 10 теоретични и практически урока, всеки от които съдържа е-лекция, примери, въпроси и задания за самоподготовка. Водещи са опитни научни журналисти, които споделят подходите си за изследване и анализ на научни въпроси, интервюиране и избор на подходящи експерти, използване на социалните мрежи.

Обучението не изисква предварителна квалификация – достатъчно е да имате интерес към отразяване на теми в областта на науката и технологиите. Уроците са подходящи и за стартиращи предприемачи и учени, които трябва да комуникират сложни научни и технически въпроси до широката публиката.

Онлайн курсът е достъпен на 8 езика – английски, арабски, френски, испански, португалски, китайски, турски и фарси.