Журналистите, които желаят да подплатят своите анализи със статистически данни могат да вземат участие в безплатно онлайн обучение по темата.

Инициативата Data Driven Journalism, на Европейския журналистически център (EJC) предлага курс от пет модула, който ще помогне на журналистите при интерпретацията на статистически данни в тяхната ежедневна работа.

Курсът включва следните теми: работа с бази данни, откриване на статистики в подкрепа на журналистическите текстове, откриване на интересни истории на базата на статистически данни и др. Обучението съчетава видео лекции, наръчници, дискусионни форуми, а достъпът до него е отворен за всеки. Онлайн трейнингът започва на 19 май. Повече информация ще намерите тук.