Асоциацията на европейските журналисти – България /АЕЖ/ призовава Конституционния съд да защити в пълнота извоюваните с дългогодишни усилия крехки успехи за гарантиране свобода на словото и да запази чл. 26, т.3 и чл. 59, ак. 2, т.3 от Закона за радиото и телевизията.

Очакваме, че конституционните съдии ще оставят без уважение искането на вече бившите депутати от БСП и ДПС да премахне забраната сътрудници на бившия репресивен апарат на Държавна сигурност от тоталитарно време да участват отново в управлението на медийния регулатор СЕМ, както и на обществените радио и телевизия.

АЕЖ не приема мотивите на 57-те бивши народни представители, че изискванията на чл. 26, т.3 и чл. 59, ак. 2, т.3 от Закона за радиото и телевизията са дискриминативни и в противоречие с правните норми. Обществените медии и регулаторът към тях са по определение институциите, на които е вменено в най-голяма степен да се придържат и да следят за обективността, точността и безпристрастността на информацията, за нейната честност. Участието или съучастието в тайните и/или репресивни служби на бившия тоталитарен режим е в тотално противоречие с тази публична мисия, представлявайки неуспоримо свидетелство за целенасочена манипулация и добиване и използване на информация по недопустими от правна и от морална гледна точка начини.

В този смисъл АЕЖ настоява разпоредбите на чл. 26, т.3 и чл. 59, ак. 2, т.3 от Закона за радиото и телевизията да останат и бъдат запазени като законово изискване, което не цели да дискриминира, осъжда или въздава възмездие над бившите щатни или нещатни сътрудници на Държавна сигурност. Напротив – то се прилага, за да осигурява конституционно гарантираната свобода на словото като една от основите както на гражданските свободи, така и на демократичното общество и правовата държава.

С това Асоциацията се присъединява към петицията на български граждани за запазването на чл. 26, т.3 и чл. 59, ак. 2, т.3 от Закона за радиото и телевизията.

 

 

За контакт:

Климент Христов

+359 887303927