Анкета проучва отношението на българските журналисти към социалните медии

163

images3Онлайн анкета, която цели да проучи отношението на български журналисти и експерти към социалните медии и мрежи, набира мнения. Изследването  се ръководи от Доцент Лада Прайс от Факултета по Журналистика и Доцент Даниел Хамет от Факултета по География в университета в Шефийлд, Великобритания.
Неговата научна цел е да проучи степента на използване на социални медии и мрежи, блогове, интернет форуми и форумни дискусии от български журналисти и медийни експерти в цялата страна. Изследването цели и да проучи някои от предизвикателствата пред българските журналисти и експерти в период на обществен катаклизъм и граждански протести, в комбинация с многото нови технологически промени и напредъка на дигиталните технологии.

Ръководителите на проекта гарантират анонимността на участниците в анкетата, чието попълване отнема около 10 минути. Участието може да бъде прекратено по всяко време. Информацията от отговорите ще бъде строго проверителна и няма да бъде използвана за никакви други цели освен за настоящото научното изследване. Изследването се вписва във всички научни етични норми и е получило етично одобрение от Университета в Шефийлд. На този адрес можете да се включите в анкетата.