Анализ на изходното състояние и тенденции на пазара на труда и работната сила в България

    204

    Анализ на изходното състояние и тенденции на пазара на труда и работната сила в България, разработен в рамките на изпълнявания от БСК проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

    Анализът се базира на данни за периода 2005-2009 г. и цели проучванe на изходното състояние и очаквани тенденции на пазара на труда, в секторен и регионален разрез, вкл. демографски тенденции, образователно-квалификационна структура и др.

    Предстои анализът да се актуализира ежегодно.