Институтът по хуманитарни науки към университета Джордж Мейсън, САЩ, предлага стипендии за журналистически стажове в четири категории: печатни медии, телевизионни медии, нови медии и разследваща журналистика. Стажовете са с продължителност от 8 седмици, като стипендията е в размер на 3200 долара. Организацията поема и разходите по пътуването на успешните кандидати.

Въпреки че приоритет се дава на гражданите на САЩ и Канада, за стипендиите могат да кандидатстват таланливи млади журналисти от цял свят. Журналистическият опит е плюс, но не е задължителен – допустими кандидати са студенти и завършили висшето си образвание млади хора, интересуващи се от темата за гражданските и индивидуални свободи и свободния пазар.

Почти всички стажове се провеждат в американски медии и независими медийни организации, поради което е необходимо отличното владеене на английски език. Желаещите трябва да отговарят и на критериите за получаване на американска виза.

Освен работа и обучение в утвърдена медия, програмата предвижда и едноседмичен журналистически семинар с участието на опитни професионалисти. Организацията предлага двумесечни стажове през лятото, есента и зимата, като в момента кандидатстването е отворено за зимната сесия.

Повече информация за стажантската програма можете да намерите на интернет страницата на Института по хуманитарни науки.