От „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД обявиха в съобщение до медиите, че е взето решение да бъде оттеглен искът за 500 000 лв. срещу Наталия Станчева и Йордана Кулинска.

„След като се запозна с всички обстоятелства около случая, изпълнителният директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД Валентин Николов, след обсъждане с принципала на
дружеството БЕХ ЕАД и с министъра на енергетиката Румен Радев, взе решение искът
да бъде оттеглен поради прекомерно високия размер на претенцията“, се казва в съобщението, изпратено днес до медиите.

От централата посочват още, че искът е заведен от предишното ръководство през месец юли 2023 г. и че „всички дейности в АЕЦ „Козлодуй”, включително законово
изискваното медицинско наблюдение и медицинско осигуряване, се извършват при
стриктно спазване на действащата в страната нормативна уредба“.

Припомняме, че в края на миналата седмица Програма „Достъп до информация” и Асоциацията на европейските журналисти – България призоваваха „АЕЦ Козлодуй” ЕАД да се откаже от иска за половин милион лева, заведен срещу тяхна бивша служителка и нейната майка.

Централата бе завела иск за тази рекордна сума срещу гражданка, която чрез множество заявления за достъп до обществена информация разкрива, че на територията на АЕЦ в нарушение на закона функционира поликлиника. Наталия Станчева, която е бивша медицинска сестра в централата, подава десетки заявления за достъп до обществена информация, в резултат на които става ясно, че службата по трудова медицина към централата е превърната в нерегистриран Диагностично-консултативен център и нерегламентирано извършва такива услуги на служителите. За разкритията си Наталия Станчева получава наградата „Златен ключ” на Програма „Достъп до информация” през септември 2023 г. Нарушението на Закона за лечебните заведения е констатирано от Районната здравна инспекция във Враца и незаконната поликлиника е затворена. „АЕЦ Козлодуй” обвинява Станчева и майка ѝ, че като са подали над 70 искания за достъп до обществена информация, в това число и 40 до „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, са злоупотребили с права по чл. 45 и чл. 56 от Конституцията на Република България. В чл. 45 се посочва, че „гражданите имат право на жалби, предложения и петиции до държавните органи”, а в чл. 56, че всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени или застрашени негови права или законни интереси.

Подобни искове срещу граждански активисти и журналисти са една от характеристиките на делата шамари (SLAPP*) – съдебни процеси, които не преследват легитимна цел, а се стремят да откажат активисти и журналисти от определена обществено значима тема, по която работят.

*SLAPP, или „стратегически дела срещу публичното участие”, се водят срещу журналисти и активисти, с цел оказване на натиск и тормоз, с привидно легитимната цел за защита на накърнени граждански права. Този тип дела се използват за сплашване и заглушаване на критични журналистически публикации и разследвания, както и на гражданска активност.