Асоциацията на европейските журналисти (АЕЖ), която е наблюдател комисията по медиите (CDMSI) към Съвета на Европа, изпрати отворено писмо до председателя и членове на комисията от 47-те страни, представени в нея. В писмото си АЕЖ призовава за действия, които да гарантират прилагането на мерките за безопасност на журналистите, очертани в предишни правителствени декларации, включително препоръка от 2016 г., която настоява всички страни членки да позволят провеждатнето на цялостна независима проверка на своите законодателства и практики и да внесат нужните поправки, така че да изпълняват задълженията си според европейското законодателство в областта на човешките права.

Препоръка CM/Rec(2016)4 на Комитета на министрите към страните членки е считана за един от най-амбициозните и всеобхватни документи с напътствия за гарантирането на безопасността на журналисти, приети от международен правителствен орган, работещ в областта на човешките права. Въпреки това последните данни за убийства, нападения, арести и съдебни преследвния на журналисти, регистрирани в създадената за целта платформа на Съвета на Европа – както и много от последните становища на Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ), в които са отчетени нарушения на правото на свободно изразяване (чл. 10 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи) – показват, че в някои части на Европа все още съществуват условия, които АЕЖ смята за „враждебни, а понякога и невъзможни“ за практикуващите свободна и независима журналистика.

Отдолу с кратки съкращения ви представяме отвореното писмо на АЕЖ до председателя и членовете на комисията по медиите (CMDSI) към Съвета на Европа. Цялото писмо на английски език можете да прочете тук.

Асоциацията на европейските журналисти е сериозно притеснена, че средата за свободни и независими медии става враждебна и в някои случаи практически невъзможна за журналисти в някои части на Европа въпреки ангажиментите на страните членки на Съвета на Европа според Европейската конвенция. Подобни притеснения са били публично споделяни от други партньорски организации на платформата за безопасност на журналистите към Съвета на Европа. Те са отразени в тазгодишното изследване и доклад на Съвета на Европа на тема „Журналисти под натиск“, както и в годишния доклад на Генералния секретар за състоянието на човешките права и демокрацията в Европа, който хвърля светлина върху подкопаването на съдебната независимост и законовите гаранции за независима журналистика. Тази седмица [писмото е изпратено на 5 декември и е публикувано на сайта на АЕЖ на 15 декември], през която CDMSI обсъжда приоритетите си за следващите две години, ние ви призоваваме да обмислите следните предложения и молби от АЕЖ в ролята ѝ на дългогодишен наблюдател и активен участник в работата на комисията:

 

1. Становището на Комитета на министрите (в Препоръка 2016(4) относно опазването на журналистиката и безопасността на журналистите), че мащабът и интензивността на нападенията срещу журналисти в Европа са „неприемливи“, изисква удвоени действия и усилия за преобръщане на усилващи се тенденции към растяща намеса в работата на журналистите, включително чрез заплахи и използване на физическо насилие и арестуването на над 100 журналисти в Европа. Скорошни убийства на журналисти в страни членки на Съвета на Европа, включително Дафне Каруана Галиция, Дмитрий Попков, Саид Каримиан и Павел Шеремет, показват спешната нужда от решителни и координирани реакции от Съвета на Европа и други европейски институции по отношение на превенция, защита и съдебно преследване във връзка с подобни убийства и много други нападения и случаи на правен тормоз и безнаказаност.
2. АЕЖ призовава CDMSI да демонстрира на практика ангажимента си към прилагането на мерките, описани в препоръката за безопасността на журналисти от 2016 г., особено призива на министрите страните членки да прегледат своите „закони и практики“, които влияят на свободата на словото и медиите. Призоваваме членовете на комисията да направят това, като дадат нов тласък на минали инициативи за прилагане [на тези мерки], идентифицират нови начини за насърчаване на прилагането на установени стандарти за създаване на „безопасни и подпомагащи условия“ за журналистика и организират програмата за бъдещата дейност на CDMSI по подобаващо креативен начин. АЕЖ настоява предложената „експертна комисия по качествена журналистика в епохата на цифровите технологии“ трябва да предприеме ясен подход за приемането на публичен ангажимент от страна на Съвета на Европа към опазването на журналистиката онлайн и офлайн, както и на независими гаранции като основа за напъствия към страните членки за насърчаването на „качествена журналистика“.
3. АЕЖ предлага CDMSI да започва всичките си пленарни сесии с представяне на фактите относно и обсъждане на най-скорошните атаки от всякакъв тип срещу безопасността на журналисти и медийната свобода, като използва собствените си инициативи и познания и се концентрира върху нови и ефективни начини за противопоставяне и превенция на нападения срещу независими медии, справяне с опасности за върховенството на закона и гарантиране на достъп до справедливост за упражняващите правото си на свободно изразяване. Организациите партньори на платформата [за безопасност на журналистите към Съвета на Европа] имат желанието да участват активно в реализирането на това предложение и да допринесат по други начини за изпълнението на мандата на CDMSI по отношение на безопасността на журналистите, свободата в стари и нови медии, защитата на журналистическите източници и други въпроси от дневния ред на комисията.

Надявам се, че ще препратите това съобщение до другите членове и наблюдатели на CDMSI, и очаквам с нетърпение бъдещето включване на АЕЖ [в опитите за осигуряване на безопасност за журналистите в Европа].

 

Искрено Ваш,

Уилям Хорсли (зам.-председател на АЕЖ)