АЕЖ-България изразява притеснение от масовото разпространение от медии на видеоклип, заснет в болница в гр. Враца. На кадрите се виждат жена в тежко положение и непълнолетното ѝ дете.

Етичният кодекс задължава медиите да не засилват мъката на хората, попаднали в беда, и да съобщават такава информации със съчувствие и сдържаност. Напомняме на медиите, разпространили видеото, че то е запечатало изключително тежък момент. Техните репортажи и публикации ще бъдат общодостъпни и травмиращи за детето и близките на починалата жена.

Медиите имат ангажимент да отразяват обществено значими теми като дефицитите на Спешната помощ и здравеозването, но това трябва да става със зачитане правата и интересите на най-уязвимите.