Асоциацията на европейските журналисти – България призовава Еврохолд АД  да се откаже от съдебния иск срещу сайта Биволъ. За рекордната за България претенция от 1 млн. лв. стана ясно миналата седмица по време на дискусията „Злоупотреби със съдебни дела срещу журналисти и активисти: Европейският отговор“, организирана от Представителството на Европейския парламент в България, в партньорство с АЕЖ. Оказа се, че същия ден издателят на медията Асен Йорданов е получил призовка по частичния иск, заведен от акционерното дружество. Това обяви адв. Александър Кашъмов, който представлява медията и беше сред участниците в дискусията.

Огромната стойност на претенцията може да има смразяващ ефект върху цялата медийна среда и да послужи като повод за автоцензура и за други медии и журналисти. Порочна е практиката високи по размер искове, каквито българският съд не е присъждал, да се замаскират с твърдения за фирмени загуби.

Като отчитаме правото на всеки да защитава доброто си име, включително и по съдебен път, обръщаме специално внимание на съдебните дела, които попадат в категорията SLAPP (Стратегически съдебни дела срещу публично участие). Тези дела целят не да се защити легитимен правен интерес, а да се ограничи дейността на журналисти и активисти. Характеристиките на този тип дела са многобройни и прекалено високите искове могат да бъдат една от тях. В момента в Европейския съюз се подготвя законодателство за защита от такива дела. Водят се кампании за обучение на магистрати и за повишаване на информираността по темата.

АЕЖ-България смята, че юридическо или физическо лице, което държи на добрата си репутация не бива да дава поводи за съмнение, че води стратегически съдебни дела срещу публично участие. По тази причина, Асоциацията призовава Еврохолд АД да оттегли иска, заведен в Софийски градски съд, срещу сайта Биволъ, и вместо това да използва други средства за защита на доброто си име, например като поиска медията да публикува право на отговор от компанията.