Асоциацията на европейските журналисти изпрати писмо до членовете на Европейския парламент, в което ги призова да  гласуват днес за смесена група за медии и плурализъм. 

Писмото до българските евродепутати бе подписано от председателя на АЕЖ-България Ирина Недева, която е и специален представител на международната АЕЖ по въпросите на борбата с дезинформацията.

В писмото се казва:

Свободата на медиите и плурализмът са стълбовете на съвременната демокрация. За да гарантира правото на европейските граждани на достъп до информация, Парламентът трябва да играе важна роля през следващите пет години и да се съсредоточи в следните области на реформа:

Създаване на благоприятна правна и регулаторна среда за свободни, независими, плуралистични и разнообразни медии и за безопасността на журналистите, независимо дали са служители, на свободна практика или блогъри. Журналистите трябва да бъдат защитени от съдебен тормоз, произволно подслушване и следене, клевета, прекалено широк обхват на националната сигурност и законодателството за борба с тероризма, както и от SLAPP (съдебни процеси срещу участието на обществеността) и данъчните закони.

Защита на журналисти, включително на свободна практика и блогъри от физически, правни, психологически и дигитални заплахи, както и осигуряване на достъп до ефективни мерки и механизми за защита и превенция, като се обърне специално внимание на рисковете, пред които са изправени жените журналисти.

Борба срещу безнаказаността за всички атаки срещу журналисти и блогъри, включително подкрепа и изграждане на капацитет за правоприлагащите органи, прокурорите и съдебната система и разработването на специализирани протоколи за разследвания.

Продължаване на борбата с дезинформацията чрез силна публична защита на независимата журналистика и нейното критично значение в демокрацията. Това следва да съпътства усилията за повишаване на общественото разбиране за свободите на медиите, подкрепа за саморегулирането на социалните медии и изграждане на медийна грамотност.

Подкрепа за устойчиви модели за независима журналистика за насърчаване на независимостта, плурализма и разнообразието на медиите, както и за ефективно саморегулиране, изграждане на капацитет и обучение.

Предвид бързо променящата се медийна среда, все по-тежките заплахи и ограниченията на свободата на печата, както и неотдавнашните убийства на журналисти, трябва да се направи повече, за да се защити свободата на медиите. Надявам се, че можете да подкрепите смесената група за свобода на медиите и плурализъм и да се уверите, че тя се справя”.

През юли тази година АЕЖ се обърна и към новоизбрания председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лейен, за да я призове свободата на медиите да бъде сред приоритетите на новата комисия. Писмото до Фон дер Лейен беше посписано и от следните други организации:

Международен алианс на журналистите

Член 19

Асоциация на европейските журналисти

Комитетът за защита на журналистите

Европейска федерация на журналистите

Индекс на цензурата

Пен Интернешънъл

Репортери без граници

Организация на медиите от Югоизточна Европа (SEEMO)

Световна асоциация на издателите (WAN-IFRA)