Кръгла маса, посветена на осмата годишнина от приемането на Етичния кодекс на българските медии, ще се състои на 31 октомври. Събитието се организира от “Център за развитие на медиите”, а покани за участие са отправени към представители на Комисията по култура, гражданско общество и медии в НС, Националният съвет по журналистическа етика, Съветът за електронни медии, Съюзът на българските журналисти, Българската асоциация на регионалните медии, неправителствени организации, експерти и журналисти.  Асоциацията на европейските журналисти-България ще бъде представена от Иван Радев, член на Управителния съвет. Специални гости на дискусията ще бъдат представители на Молдовския Съвет за печатни медии.

Конференцията с надслов „ 23 г. свободен печат, 8 г. медийна саморегулация: равносметки и перспективи“ започва в 17 ч. в Централ Парк хотел София, бул. “Витоша” 106.