Асоциацията на европейските журналисти – България се присъединява към отвореното писмо на издателите на няколко интернет медии относно неизпълними изисквания, които биха могли да им бъдат наложени по приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения (ДВ, брой 94 от 13.11.2018 г.).

Издателите се обръщат към министъра на културата Боил Банов, тъй като приетият по инициатива на депутати от ДПС закон ги задължава годишно да декларират всяко получено в предходната година финансиране, неговия размер и основание, както и данни за лицето, извършило финансирането.

Проблемът е, че част от даренията за онлайн базинати медии идват от техни читатели с помощта на технологични платформи, като международните PayPal и Patreon, българската ePay и други. Дарения, разбира се, се получават и по банков път по съответните публично обявени банкови сметки. Читателите сами преценяват каква сума, колко пъти и за какъв период да дарят. Често размерът на всяко отделно дарение е нисък, поради което реално става дума за микродарения.

Въпреки че дарената сума може да бъде в размер на няколко лева или дори на лев, по закон тези медии ще трябва да декларират личните данни на дарителите си. Проблемът обаче е, че повечето платформи не предоставят тази информация на получателя на дарението и няма как той да я предостави на държавата.

“Това означава, че имаме възможност да предоставяме единствено данните, които самите ние получаваме от посочените платформи или банки. Събирането и съответно предоставянето на допълнителна информация за дарителите е принципно невъзможна, доколкото технологичните платформи и банките, на свой ред, не са задължени по този закон да ни я разкриват”, посочват издателите.

Според цитирания закон, Министерството на културата е задължено да утвърди образец на декларация, в която ние, като издатели, трябва да оповестяваме включително данните на лицата, извършили финансиране. Към настоящата дата не са публикувани образци на декларациите по чл. 7а и 7б на ЗЗДПДПОРДМУ на интернет страницата на Министерството на културата и съответно все още е неизвестно какви ще са тези данни на дарителите, които Министерството ще изисква от нас да декларираме. Добре би било тези декларации да бъдат съставени така, че да не поставят издателите пред неизпълними (поради своята несъобразеност със съществуващите модели за финансиране) изисквания.

Издателите подчертават, че никой тях не възразява срещу разкриването на това обстоятелство. “Напротив, всички ние го изтъкваме на своите сайтове, с които приканваме читателите си да подпомагат дейността ни, защото по своя характер тя е медийна и в този смисъл – в полза на обществото. Не възразяваме да декларираме и информацията, предоставена ни от трети лица посредници при получаване на дарения.

Намираме за нужно да споделим обаче, че всяко задължение извън възможно изпълнимото поставя по-нататъшното ни съществуване, а с това – и медийния плурализъм в България, под въпрос. Създава затруднения, които по същество са цензура за малките независими медии.    С оглед гореизложеното настояваме да вземете предвид нашите съображения при утвърждаването на образците, както и да ни предоставите възможност да дадем становище по тях преди правнообвързващото им публикуване”, казват още издателите.

Писмото е подписано от:

Тоест / toest.bg
Вестник „К“ / kweekly.bg
Терминал 3 / terminal3.bg
Маргиналия / marginalia.bg
КлинКлин / klinklin.bg
Биволъ / bivol.bg

Изтъкнатото в писмото притеснение беше изразено от АЕЖ още в ресорната парламентарна комисия между първо и второ четене на законопроекта. След като критиките ни не бяха взети предвид, АЕЖ-България призова за вето на приетия законопроект, но той бе бързо обнародван от президента. АЕЖ изразява готовност да се включи със становище в процеса на изготвяне на образците от министъра на културата.