Асоциацията на европейските журналисти-България (АЕЖ-България) придоби публичен статут на организация с нестопанска цел, работеща в обществена полза. На 25 юни асоциацията беше регистрирана в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност към Министерството на правосъдието.

Целите на  АЕЖ-България остават същите, които си поставихме с учредяването преди 4 години, а именно: да допринасяме за развитието на независима, модерна, материално осигурена и гражданска журналистика в България, държавите – членки на Европейския съюз и Съвета на Европа; да подпомагаме развитието на нови медии и на медийната среда като цяло; да отстояваме, разясняваме и популяризираме етичните журналистически стандарти ; да защитаваме свободата на словото и плурализма на гледните точки в обществото; да участваме активно във формирането на европейско и гражданско съзнание, като задълбочим познанията за Европа и запознаем общественото мнение с дейностите на европейските институции; да предоставяме разнообразни форми на обучение на студенти, експерти, представители на неправителствения сектор, гражданското общество и журналисти в областта на медиите, журналистиката е и Европейския съюз.
Новият Управителен съвет е с мандат от 6 февруари 2014 до 6 февруари 2018 с председател Кристина Христова и членове: Мария Черешева, Камелия Иванова, Ирина Недева, Владимир Иванов, Иван Радев, Климент Христов. Пълният текст на новия устав на организацията можете да намерите тук: Устав на АЕЖ-България.