До г-н Борис Велчев,
Главен Прокурор на Република България
Копие до средствата за масово осведомяване

Уважаеми г-н Велчев,
Асоциацията на европейските журналисти – България (АЕЖ) настоява Прокуратурата да се сезира за престъпление по чл. 162 (1) от НК (подбуждане към дискриминация и омраза, основани на раса). Деянието е извършено от журналисти от вестник “7 дни спорт”, брой 6339 от 18.01.2012. Намираме, че заглавието на челната статия от броя, подписана от Симеон Кичуков и Боян Петров, е не само обидно и противоречащо на журналистическата етика, но и подбуждащо към расова омраза и дискриминация по смисъла на цитирания член. Убедени сме, че деянието е с висока степен на обществена опасност, тъй като е извършено съзнателно и чрез печатно средство за масово осведомяване с много голяма популярност. Настояваме да бъде потърсена отговорност не само от журналистите, подписали статията, но и от дежурния и главния редактор на изданието, както и от всички висшестоящи лица, които са одобрили публикуването на това заглавие, включително и от издателя.

Смятаме, че липсата на реакция от отговорните държавни институции по казуса, би позволила този опасен прецедент да се превърне в обичайна практика за част от българските медии.

Позволяваме си да напомним на колегите журналисти, че свободата на словото свършва там, където започва нарушаването на други права на гражданите. А неспазването на елементарни принципи на журналистическата етика компрометира съответната медия в очите на читателите.