Асоциацията на европейските журналисти-България (АЕЖ-България) призовава българското общество да не се доверява на съмнителни медийни източници.

Уважаеми съграждани, подбирайте внимателно печатните, електронните и онлайн изданията, от които се информирате. Винаги подхождайте с известна доза критичност и в никакъв случай не споделяйте информация, в чиято достоверност не сте напълно убедени, колкото и атрактивна или значима да ви изглежда на пръв поглед.

Неспазването на някои основни правила на елементарна медийна грамотност рискува да вкара вас, близките ви и цялата страна в чужди сценарии. Съветите, които бихме могли да дадем, е винаги да обръщате внимание на медията, която съобщава дадена новина, отговаряйки си на въпросите:

          Има ли тази медия уклон към сензационните непроверени информации?

          С  утвърдени традиции ли е, или се е появила наскоро?

          Съответният материал подписан ли е с името на автора?

          Има ли и други източници, които потвърждават въпросната новина (Тук трябва да се внимава, тъй като много сайтове просто копират едни от други, но по същество това не е различен източник, а мултиплициране на една и съща информация.)

          Какви източници са цитирани в текста, доколко биха могли да бъда приети за сериозни. (Позоваването на анонимни източници е легитимна практика, която обаче винаги трябва да бъде приета с едно наум. Зад изрази като “според запознати” често се крие мнението на автора на материала.)

          Какво знаете за собственика на медията и за политическите и икономическите интереси, стоящи зад нея.

За да не бъдете манипулирани, подминавайте медиите, използващи в заглавията си изрази от типа “Скандално!”, “Шок!”, “Бомба!” и пр. Целта им е да въздействат емоционално на аудиторията, а не да я информират.

Събитията от последните дни показаха недвусмислено, че от лошата медийна среда страда цялото общество. Липсата на ефективна саморегулация води до крайна уродливост и руши авторитета на професията. Липсата на информация кои медии спазват етичните стандарти и тези за качествена журналистика създава среда, в която част от потребителите са склонни да се доворят на всеки или да заклемяват медиите и журналистиката като цяло. Вероятно е назрял моментът за професионален дебат за това как да бъде разделено зърното от плявата, т.е. как да се направи, така че медиите със стандарти да се самоотличат от тези, неспазващи елементарни правила.