АЕЖ – България е изключително обезпокоена и възмутена от информационните дефицити относно опита за влизане на съдия – изпълнител днес в ТВ7 и действията на държавата.

При недостатъчната информация относно собствеността на тази медия и при неяснотата относно твърдението на Камарата на частните съдебни изпълнители, че оборудването в телевизията е заложено за кредит към КТБ, банка, обявена в несъстоятелност, въпросите, които възникват са много повече от отговорите.

Изразяваме солидарност с колегите в ТВ 7, но и призоваваме за пълна прозрачност относно собствеността на медиите и питаме кой е собственик на телевизията в момента. Кой плаща заплати на работещите там журналисти и по какъв начин се финансира излъчването в момента? Приключена ли е сделката за продажба на ТВ7 и чие имущество в момента се изземва? Важен е​ и въпросът по какъв начин става това.

Призоваваме отдавна​ за изясняване на въпроса със собствеността на медиите по принцип​, а днес вече ​и в спешен порядък, заради създалата се екстремна ситуация, конкретно на тази медия.

В противен случай порочната практика на използването на медиите като бухалки и реципрочното превръщане на бухалките в медии ще продължи да вреди на способността на българските граждани да разбират какво се случва и да формират мнение.

Призоваваме за пореден път правителството и законодателят да гарантират среда с ясни правила за медиите, частните им собственици и взаимоотношенията между частните собственици и политическия елит.