AАЕЖ-България ще отбележи 3 май – Световния ден на свободата на печата – като акцентира върху журналистиката като отговорност. В момент, в който голяма част от медиите използват модела на сензационното отразяване и без замисляне показват идентичността на жертвите на човешки или масови трагедии, смятаме за особено нужно да обърнем внимание на качеството на информацията, заради която съществува журналистиката.

Свободата и независимостта на медиите са важни, защото цензурата, преследването на журналисти и натиска върху медиите от страна на правителствата или индустриите пречат и ограничават свободното формиране на обществено мнение.

Също толкова важна обаче е и професионалната етика. Хората имат право да бъдат коректно и пълноценно информирани, но това не трябва да включва нарушаване на етичните стандарти. Недопустимо е да се използват лични трагедии с цел медиите да повишават своя рейтинг на гърба на зрелището и с цената на разрушаването на човешкото достойнство.

АЕЖ – България реши да отбележи 3 май, който традиционно се чества в десетки страни със стотици прояви, в съзвучие с темата на тазгодишното честване на Световния ден на свободата на печата: „Нека журналистиката се развива! Към по-добро отразяване на новините, равенство между половете и медийна безопасност в дигиталната ера”.

Затова  АЕЖ- България инициира петиция под надслов: Свободата на словото е отговорност.

Припомняме, че Общото събрание на ООН провъзгласява 3 май за Световен ден на свободата на печата през 1993 г. след препоръка, приета от Генералната конференция на ЮНЕСКО през 1991 г. Действията на ЮНЕСКО са в отговор на призив на африкански журналисти, които през същата година приемат декларацията от Виндхук, настояваща за независим печат и плурализъм.

Всяка година 3 май ни дава възможност да си припомним фундаменталните принципи на свободата на слово, свободата на печата, да оценим свободата на медиите в различни държави по света, както и да обърнем внимание на тяхната независимост. Световният ден е и добър повод да отдадем признание на журналистите, загубили живота си при изпълнение на професионалните си задължения.