Асоциацията на европейските журналисти – България следи с притеснение темата относно проекта на Съвета за електронни медии (СЕМ) за промени в Критериите за защита на децата от вредно съдържание в медиите, за които миналата седмица алармира Национална мрежа за децата със становище.

В тази връзка имаме следните предложение към СЕМ:
1. Да прекрати настоящата процедура.
2. Да направи анализ и оценка на ефективността на критериите от приемането им през 2011 г.
3. На базата на тази оценка да се прецени нуждата от актуализация.
4. Да се изготви ново предложение, съвместно със заинтересованите страни.
5. Бъдещото предложение да се приеме след ново обществено обсъждане.