Асоциацията на европейските журналисти-България (АЕЖ) обявява резултатите за октомври в традиционната си класация за журналистика.

Положителна класация:

Да доживееш ада, Владимир Шопов, публикувано от grama.bg

Авторът анализира съществен за обществото проблем – тежките условия за живот и социалното отхвърляне на възрастните хора. Наред с политическото и икономическото й измерение, изолацията на възрастните хора създава усещане за несигурност сред децата, които виждат едно унизително отношение към „бъдещето си“. Решихме да отличим този текст в месечната си класация, за да насочим вниманието към този пренебрегван въпрос, за който авторът пише:

„Цената и начините на осигуряване на грижи за по-възрастните се подмята публично само при някой трагичен повод. Европейски политики като „активно стареене“ звучат комично и никой не им обръща внимание. Въобще, темата за старостта е изпаднала извън всякакъв управленски, публичен и политически интерес.“

Смятаме, че е много уместно да споделим и мнението на наш колега от АЕЖ-Франция след краткия му престой в България преди няколко години: „Имам чувството, че в България има огромна агресия и поляризиране по оста млади – стари, това го виждам за първи път в Европа.“

Гражданска журналистика

Бойко Николов за поведената от него инициатива да сезира Националния съвет за саморегулация по повод кампанията на БТВ Fairplay и отразяването на развоя по казуса на блога му.

Случаят е интересен прецедент на индивидуално действие по медиен етичен казус, дал реален резултат в практиката на Съвета за саморегулация. Впечатляваща е и реакцията на сезираната публична институция, приела почти дословно доводите на гражданския сигнал.

 Негативна класация

 Статията „Боклуци” на Кеворк Кеворкян, публикувана във в. Стандарт.

Припомняме, че АЕЖ-България вече сезира прокуратурата за подбуждане към междуетническа омраза и дискриминация във този и още един текст от същия автор. Отделен сигнал бе подаден и от члена на нашата организация Спас Спасов. Намираме, че част от посланията в статията излизат от полето на чисто журналистическата дискусия и влизат в обхвата на действие на Наказателния кодекс. Надяваме се, че компетентните органи ще изпълнят задълженията си, за да не сме свидетели на повече подобни изстъпления.