Асоциация на европейските журналисти-България изпълнява проекта „Медиатор: Мост между етичната журналистика и обществото“ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”. В рамките на проекта ще бъдат адресирани проблеми като редовните нарушения на Етичния кодекс на медиите, натиска върху отделни журналисти и медии, както и непрозрачна медийна собственост.
През 2017 г. ще бъдат реализирани две проучвания, а именно проучване на етичните нарушения: всяване на тревога, страх, драматизация, засилване на мъката на близките; разпространение на слухове (непотвърдена информация); отразяване на положителни истории и национално онлайн проучване на свободата на словото в България – „Журналистика без натиск?“ Като допълнение към онлайн анкетата, в сътрудничество с фондация „Медийна демокрация” провеждане 30 дълбочинни интервюта на журналисти от цялата страна, целящи да осветлят икономически условия в медийния сектор.

Планирани са серия от срещи и дебати за журналисти, обучения, голяма конференция по наболяла тема от света на журналистиката, подготовка и публикуване на медийни анализи и други. Периодът на изпълнение на проекта е декември 2016 – декемри 2018. Повече информация тук.