Асоциация на европейските журналисти-България изпълнява проекта „Медиатор” с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”. В рамките на проекта започва изграждането на онлайн платформа за журналистически ресурси на базата на досегашния сайта на асоциацията.

Платформата ще съдържа база данни с профили на журналисти, примери за добри практики, анализи, възможности за подаване на сигнали, както и полезна информация за обучения, стипендии, грантове за журналисти. По план тя трябва да стартира през юли месец 2014 г.

В рамките на проекта ще бъдат провеждани и онлайн обучения с практическа насоченост, както и редовни дискусии по теми, свързани с медийната среда. Предвидени са и три големи срещи за журналистическата общност, по време на които ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с етика и саморегулация, свободата на медиите, както и възможностите за професионално представителство и защита на журналистите.

Проектът е с обща продължителност 18 месеца, като началната подготовка по дейностите му, започна през месец април 2014 г.

Период на изпълнение: април 2014 – октомври 2015