Асоциацията на европейските журналисти-България (АЕЖ-България) изразява тревогата си заради опита за натиск върху неин член – журналиста от агенция Медиапул Борис Митов – заради негова критична публикация по адрес на прокуратурата. Намираме за крайно обезпокоително, че Митов е извикан в Софийската градска прокуратура да дава обяснения и заплашен с наказателно преследване заради разгласяване на общоизвестна информация, която и друг път е била публикувана без никакви последствия.

При отказа му да оповести източника на информацията си, журналистът е заплашен, че носи наказателна отговорност. Припомняме, че правото на журналистите да запазват в тайна своите източници е гарантирано от Европейския съд за правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ) в негови тълкувателни решения на чл. 10 от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ), регламентиращ правото на свобода на словото. В своето решение по делото Goodwin v. the United Kingdom, 27 March 1996, No 16/1994/463/544 ЕСПЧ категорично подчертава, че принципът „на защита на журналистическите източници е едно от основните условия за свобода на медиите“, и че без наличието на такава защита „ пресата би била лишена от жизненоважната си роля на куче-пазач, а способността на медиите да осигуряват точна и достоверна информация би била сериозно застрашена“. Нещо повече, в делото Sanoma Uitgevers B.V. v. the Netherlands , Съдът в Страсбург отсъжда против изискването журналисти да разкриват тайната на източниците си по искане на прокуратурата. Според съдиите, прокуратурата не може да бъде безпристрастна страна в подобно разследване, тъй като защитава интереси, несъвместими с тези на принципа за тайната на източниците.

Ето защо призоваваме прокуратурата да се въздържа от всякакви по-нататъшни действия, които биха били в нарушение на тълкувателните решения на ЕСПЧ, задължителни за всички институции и лица от страни, ратифицирали Конвенцията.

АЕЖ-България нееднократно е сезирала прокуратурата за журналистически материали, проповядващи междуетническа и междурасова омраза. В нито един случай реакцията на държавното обвинение не е била бърза. По тази причина, светкавичните действия, предприети срещу нашия колега Борис Митов, изглеждат крайно тенденциозни. Настояваме главният прокурор Сотир Цацаров да вземе отношение по проверката срещу Митов, която е в състояние допълнително да влоши ситуацията със свободата на словото в страна, заемаща последното място по този показател в ЕС според редица авторитетни международни организации.

АЕЖ-България ще продължи да следи случая и ще запознае с него европейските си партньори.

Асоциацията на европейските журналисти в България е член на международната Асоциация на европейските журналисти (www.aej.org), обединяваща журналисти от 30 европейски държави.АЕЖ е независима международна асоциация, която събира журналисти от цяла Европа чрез членството им в националните секции. Тя подкрепя критичната журналистика в процеса на европейската интеграция и свободата на информация и на медиите. АЕЖ предлага на журналистите възможността да бъдат част от професионална и социална  мрежа. Асоциацията е независим наблюдател в комисията по медиите към Съвета на Европа.