Кметът на община Дряново Мирослав Семов е изпратил сигнал до Окръжна прокуратура в Габрово срещу гражданин, който подавал често заявления за достъп до обществена информация, съобщава Програма “Достъп до информация”. Семов иска държавното обвинение да назначи проверка, която да установи какво прави гражданинът с получената информация и дали не е налице злоупотреба с права.

Асоциацията на европейските журналисти – България изтъква, че искането на кмета на Дряново е в противоречие с член  41 от Конституцията на Република България, който гласи:

(1) Всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.

(2) Гражданите имат право на информация от държавен орган или учреждение по въпроси, които представляват за тях законен интерес, ако информацията не е държавна или друга защитена от закона тайна или не засяга чужди права.

Искането на подобна проверка е абсолютно недопустимо и е сериозна злоупотреба от страна на местната власт. Искането е репресия срещу гражданин и би могло да има смразяващ ефект върху цялото общество. Институциите би трябвало не само да не крият информация от данъкоплатците, на които служат, но и да се стремят да направят дейността си напълно прозрачна.

Повече за случая може да прочетете на сайта на ПДИ.