Warning: Use of undefined constant post_content - assumed 'post_content' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/o9t0m2hb/public_html/bul/meta_page.php on line 44

Warning: Use of undefined constant post_content - assumed 'post_content' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/o9t0m2hb/public_html/bul/meta_page.php on line 44

Warning: Use of undefined constant post_content - assumed 'post_content' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/o9t0m2hb/public_html/bul/meta_page.php on line 45

Warning: Use of undefined constant post_content - assumed 'post_content' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/o9t0m2hb/public_html/bul/meta_page.php on line 45

Warning: Use of undefined constant post_content - assumed 'post_content' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/o9t0m2hb/public_html/bul/meta_page.php on line 46

Warning: Use of undefined constant post_content - assumed 'post_content' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/o9t0m2hb/public_html/bul/meta_page.php on line 46
Купуването на медийни услуги без обществена поръчка е предпоставка за натиск
Warning: Use of undefined constant post_content - assumed 'post_content' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/o9t0m2hb/public_html/bul/meta_page.php on line 57

Warning: Use of undefined constant post_content - assumed 'post_content' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/o9t0m2hb/public_html/bul/meta_page.php on line 79
Асоциация на европейските журналисти - България

Warning: Use of undefined constant post_content - assumed 'post_content' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/o9t0m2hb/public_html/bul/ppp.php on line 16

Warning: Use of undefined constant post_content - assumed 'post_content' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/o9t0m2hb/public_html/bul/ppp.php on line 16

Warning: Use of undefined constant post_content - assumed 'post_content' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/o9t0m2hb/public_html/bul/ppp.php on line 17

Warning: Use of undefined constant post_content - assumed 'post_content' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/o9t0m2hb/public_html/bul/ppp.php on line 17

Warning: Use of undefined constant post_content - assumed 'post_content' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/o9t0m2hb/public_html/bul/ppp.php on line 18

Warning: Use of undefined constant post_content - assumed 'post_content' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/o9t0m2hb/public_html/bul/ppp.php on line 18

Warning: Use of undefined constant post_content - assumed 'post_content' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/o9t0m2hb/public_html/bul/ppp.php on line 20

Купуването на медийни услуги без обществена поръчка е предпоставка за натиск

От АЕЖ

2016-01-21   |  Прочитания:1668  |  От АЕЖ  |  1 коментара

АЕЖ-България изразява силната си тревога от факта, че при гласуването на промените в Закона за обществени поръчки, депутатите оставиха един от най-спорните текстове, създаващи директна предпоставка за властови натиск върху електронните медии.

Текстът, запазен и в новия Закон за обществените поръчки,  дава възможност институциите директно да възлагат "поръчки за закупуване на програмно време или осигуряване на предавания, които се възлагат на доставчици на медийни услуги".

Липсата на прозрачност защо дадена държавна институция е избрала определена медия, в която да закупува програмно време, създаваше и преди опасения, че данъците на гражданите се използват за осигуряване на медиен комфорт на управляващите.

Искаме да подчертаем, че в една силно застрашена медийна среда, каквато е тази в България, всяка една допълнителна предпоставка за натиск и влияние върху медиите, е изключително опасна.

В подкрепа на това наше опасение говорят и данните от Проучването на АЕЖ-България за 2015 г., в което 67% от анкетираните твърдят, че продължава сериозното влияние на политически лица върху работата на журналистите, а 42,7% заявяват, че такова оказват и държавните и общински институции.  Според наше допитване до регионални журналисти, разпространен метод за влияние върху медийното съдържание са договорите за информационно обслужване на общинско ниво. В някои от тях дори фигурира условие за „опазване на добрия имидж” на административните власти за тригодишен или петгодишен период.

Припомняме, че в края на 2014 г. АЕЖ-България инициира обсъждане сред журналистическата общност  за това как държавни средства да не бъдат разпределяни към медии, които нарушават законите на страната и етичните стандарти в журналистиката.  Конкретните предложения на над 30 представители на медийната общност бяха изпратени на Министерския съвет и обсъдени с негови представители.

Въпреки изразената тогава готовност от страна на правителството да включи предложенията в управленската си стратегия, до днес няма приети конкретни стъпки в тази насока. Тогава правителството заложи сред приоритети в програмата си за 2014-2020 следната цел:

Цел 7: Нарастване на общественото доверие по отношение на разпределението на публичния ресурс за медии
Мерки:
– Въвеждане на координационен механизъм за разходване на публичния ресурс за медиите по ясни правила без опити за оказване на политическо влияние
– Публичност на отчетността от резултатите на проведени медийни кампании и информационни услуги

За съжаление обаче, отказът на управляващите в парламента да подкрепят отпадането на възможността институциите да рекламират в програмно време в електронните медии без обществена поръчка, показва по-скоро подкрепата им за съществуващите лостове за натиск и злоупотреба с медиите.

Поради сериозната необходимост от осветляване на отношенията между държавата като рекламодател и електронните медии, призоваваме Президента на Република България Росен Плевнелиев да не обнародва приетия Закон за обществените поръчки и да го върне за обсъждане в Парламента.

Kоментари (1)

Вашият адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с “*”.

експерт   |   2016-01-21 17:44:04

Тази промяна е в директно противоречие с основните принципи на ЗОП (чл. 2. ал.1): 1. публичност и прозрачност; 2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) свободна и лоялна конкуренция; 3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) равнопоставеност и недопускане на дискриминация.