Цели

От АЕЖ

2010-12-24   |  Прочитания:7  |    |  0 коментара


Цели


АЕЖ-България е създадена със следните цели:

 • Да допринася за развитието на независима, модерна, материално осигурена и гражданска журналистика в България, държавите - членки на Европейския съюз и Съвета на Европа

 • Да подпомага развитието на нови медии и на медийната среда като цяло

 • Да отстоява, разяснява и популяризира етичните журналистически стандарти

 • Да защитава свободата на словото и плурализма на гледните точки в обществото

 • Да участва активно във формирането на европейско и гражданско съзнание, като задълбочи познанията за Европа и запознава общественото мнение с дейностите на европейските институции

 • Да предоставя разнообразни форми на обучение на студенти, експерти, представители на неправителствения сектор, гражданското общество и журналисти в областта на медиите, журналистиката е и Европейския съюз.
Средства


АЕЖ-България ще работи за постигането на горепосочените цели чрез:

 • Събиране и предоставяне на информация, свързана с медиите

 • Разработване и разпространение на публикации, насочени към запознаване с европейските ценности и политики, добрите журналистически практики, развитие на медийната среда и гражданското участие в управлението на страната и ЕС

 • Подкрепа на други инициативи, свързани с обучение на журналисти и запознаване на обществеността с Европейския съюз

 • Подкрепа на достъпа до ресурси за развитие на журналистиката; изготвяне на проучвания, анализи, класации на медийната среда и за състоянието на свободата на словото; годишни доклади за свободата на медиите в България за Съвета на Европа.

 • Организация на срещи, дискусии и обучителни семинари за журналисти, студенти и експерти.


Kоментари (0)

Вашият адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с “*”.